Yleinen hyvinvointia, elämäntaitoa ja tunne-elämää käsittelevä blogi

18 artikkelia

Ullan blogi käsittelee ihmisiä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Luonnonmukaiset keinot ja terve järki lisättynä kansanterveyden, liikuntatieteiden ja sovelletun psykologian maisterin opintoihin antavat synteesiä pirstaloituneeseen tietoon, josta yksityisen ihmisen on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa. Blogikirjoitukset kuvastavat käytännönfilofofista näkökantaa.