Pelko opettaa varovaiseksi korona-pandemian aikana

Pelko opettaa varovaiseksi korona-pandemian aikana. Vaikka pelkoa tunnetaan, ei sille voi antaa liikaa valtaa. Miksi? Jos pelon annetaan kasvaa paniikiksi toimintakykymme kärsii. Tunnetta ei ole hyvä kokonaan torjua, koska pelolla on viesti, mikä on tärkeätä kuulla ensin. Se kuuluu:”Ole varovainen, vaara vaanii, virus tarttuu, sairastuttaa jopa tappaa.

Kun olemme ymmärtäneet pelon viestin, varo; on hyvä ajatella asiaa rationaalisesti ja kerätä faktaa. Sen avulla arvioimme riskejä siinä tapauksessa, että saisimme tartunnan. Prosessissa päädymme hyväksymään vaaraa vähentäviä tosiasioita. Niitä ovat hygienia-ohjeiden ja annettujen rajoitusten tarkka noudattaminen. Varovaisuudella ja tarkalla ohjeiden noudattamisella vähennämme vaaraa sairastua ja sairastuttaa muita. Asiaan suhtautumiseen vaikuttavat myös meille tärkeät arvot; jos välitämme itsestämme ja muista, otamme asian tosissamme. 

Miksi pelon viesti,”varo”, on tärkeätä tiedostaa? Jotta me kykenisimme motivoitumaan asiaan riittävällä vakavuudella ja noudattamaan viruksen leviämisen kannalta välttämättömiä rajoituksia ja ohjeita, vaikka itse ajattelisimme toisin. 

Jos ohitamme pelon tunteen meiltä jää sisäistämättä pelon ”varo” viesti. Ilman sitä meille ei ehkä kehity tarvittavaa motivaatiota oikeanlaiseen toimintaan. Seurauksena emme noudata ohjeita ja rajoituksia, mitkä viruksen leviämisen kannalta ovat oleellisen tärkeitä. Tämä voi selittää sen, että osa meistä ihmisistä ei piittaa eikä noudata rajoituksia ja ohjeita, ellei poliisi sitä valvo. Nämä yksilöt eivät ehkä tunne pelkoa tai torjuvat sen heti mielestään. Heiltä on puuttunut turvallisen aikuisen apu lapsena päästä yli pelosta, ja he ovat hädissään tukahduttaneet pelon tunteen tai oppineet ohittamaan tämän voimakkaan tunteen liian nopeasti, jotta pystyisivät kuulemaan ”varo” viestin. 

Koska kaikki tunteet kuuluvat elämään, niitä tulisi uskaltaa tuntea, olivatpa ne kuinka ikäviltä tuntuvia tahansa. Pelon arvokas anti on varovaisuuden muistuttaminen, mitä ilman ei synny motivaatiota noudattaa rajoituksia ja ohjeita tarkasti, silloinkin kun omasta mielestä ne ovat liian ankaria. Italia ja Espanja ovat antaneet tästä raastavan opetuksen tautiin kuolleiden määrän ylittäessä kaikki resurssit. Sairastuneiden määrän hillitsemiseksi mikään ohje tai rajoitus ei ole vähäpätöinen. Jälkeenpäin näemme kuinka hyvin me pystyimme jarruttamaan sairastumisten määrää. Sitä ennen tehkäämme parhaamme, vaikka se tuntuukin joskus hyvin suurelta henkilökohtaiselta uhraukselta.

Älkäämme pyrkikö pelon tukahduttamiseen tai tunteen välttämiseen. Pelko on vain tunne, minkä lisäksi meillä on myös järki. Meillä on myös sydän, mikä avoimena ymmärtää rakkauden ja yhteenkuuluvuuden merkityksen. Nämä kaikki puolet tekevät meistä sen ihmisen, jota tarvitaan nyt. Yhdessä olemme vahvat.