Tunneäly opetussuunnitelmiin, vihasta puhuminen ei riitä.

 Valitettavasti yksi voimakkaimmista tunteistamme, viha, eri muodoissaan, ei häviä kielloilla, rangaistuksilla eikä torjumalla. Vihan seuraukset ovat tuhoisat, niin inhimillisen kärsimyksen, kuin kansantaloudellisten kustannusten kautta. Tarvitsemme opetusta ja ohjausta. Tunneäly olisi saatava opetussuunnitelmiin. Vihasta puhumisesta olisi siirryttävä rakentaviin tekoihin. Vihanlietsonnan on loputtava. On päästävä viha-sanojen tuomitsemisesta vihan hallintaan. Monet meistä ovat ottaneet 0-toleranssin vihapuheille. Tämä on hyvä ensimmäinen askel, mutta[…]

Rakkaus kaapista ulos

Rakkaudella on monia muotoja: Jumalallinen rakkaus, vanhempien ja lasten välinen rakkaus, ystävyyttä kuvaava rakkaus, lähimmäisenrakkaus sekä seksuaalinen rakkaus. Avataan rakkautta enemmän, raotetaan tabutettua käsitettä lisää ja otetaan se kaapista ulos. Rakkaus on meille suomalaisille niin juhlallinen sana, että sitä perinteisesti varotaan käyttämästä, ikään kuin se kuluisi tai loppuisi käytettäessä. Näin ei suinkaan ole, vaan juuri[…]