Tunneäly opetussuunnitelmiin, vihasta puhuminen ei riitä.

 Valitettavasti yksi voimakkaimmista tunteistamme, viha, eri muodoissaan, ei häviä kielloilla, rangaistuksilla eikä torjumalla. Vihan seuraukset ovat tuhoisat, niin inhimillisen kärsimyksen, kuin kansantaloudellisten kustannusten kautta. Tarvitsemme opetusta ja ohjausta. Tunneäly olisi saatava opetussuunnitelmiin. Vihasta puhumisesta olisi siirryttävä rakentaviin tekoihin. Vihanlietsonnan on loputtava. On päästävä viha-sanojen tuomitsemisesta vihan hallintaan. Monet meistä ovat ottaneet 0-toleranssin vihapuheille. Tämä on hyvä ensimmäinen askel, mutta[…]