Stressiklinikka

Pura pitkittynyttä stressiä

Hanabölen Hoitolan hoitotiimi on todennut, että stressistä puhuminen  ei enää riitä. Koska tiedämme pitkittyneen stressin olevan tuhoisa terveydelle,  olemme laatineet stressiklinikka ohjelman, jolla pitkittynyttä stressiä voidaan purkaa.  Hoitolan omistaja Ulla Saarela on koonnut kokonaisvaltaisesti integroidun stressin purku -ohjelman, jossa elimistöä autetaan muuttamaan autonomista stressireaktiota tehokkaiksi havaituin menetelmin.

Ohjelma on suunnattu pitkittyneen työstressin purkuun, kun vielä voidaan asia korjata työn ohessa.  Loppuun palaneille tämä ohjelma ei ole riittävä. Töissä uupuneille, jotka ovat tiedostaneet pitkittyneen stressin oireita itsessään ja ymmärtävät, että heillä ei ole varaa palaa loppuun, tämä ohjelma voi olla kuin pelastusrengas hukkuvalle.

Täysihuolto viidessä aamussa

Näitä viiden aamun ohjelmia stressaantunut asiakas voi  tarvittaessa toistaa, kunnes mieli ja keho ovat oppineet elimistöä vähemmän stressaavan olemisen tavan.

Stressiklinikaksi tai stressin purku ohjelmaksi kutsuttu tuotteemme on viisi aamua kestävä 3 tunnin pituinen hoito- ja harjoiterupeama aamuisin ennen työpäivää. Stressinpurkuviikon jälkeen asiakas soveltaa yksilöllisesti laadittua ylläpito-ohjelmaa, ja tekee tarvittavat muutokset elintapoihinsa.  Työhön hänellä tulisi olla uusi rauhallisen tehokas ote.

Ota yhteyttä

Stressinpurkuun osallistujat valitaan haastattelun avulla, jonka tekee Ulla Saarela, LitK, M.A. Applied Psychology. Reiki Mestari. Yhteydenotot: ulla@hanabolenhoitola.fi