Shindoterapia

8.8.2017

Mitä shindo on?

Shindo pohjaa vahvasti viimeisimpään tietoon ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta. Paras tieto tulee kuitenkin konkreettisen kehotyöskentelyn ja kokemuksen kautta.

Shindo on ennen kaikkea henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu työkalu, jolla voimme vahvistaa terveyttä, hyvinvointia, oppimiskykyä, elämäniloa ja jopa ehkäistä sairauksia. Se on myös keino tukea ja hoitaa sairauden jo kohdattua. Hoidon ja harjoitusten määrä on aina hyvin yksilöllistä.

Shindo ei ole pelkästään hoitomuoto tai terapia.

Merkittävä tekijä shindossa on hoitajan asenne. Hoitajia voivat olla kaikki ja hoitajan rooli on olla tukena toiselle ihmiselle menemättä hänen ”työmaalleen”. Meistä löytyvän jäykkyyden ja monenlaisen kivun kohtaaminen on huomattavasti helpompaa tällaisen tuen avulla.

Shindo on myös hoitajien hoito. Hoitaja jaksaa itsekin paremmin rentoutuessaan ja käyttäessään apuna luonnollista painovoimaa ammentamatta itseään tyhjiin. Se antaa luontevia mahdollisuuksia auttaa niin kotona, ystäväpiirissä kuin työpaikallakin. Shindoharjoituksissa, kuten esimerkiksi venytyksissä, yhdistyvät hengitys, liike ja luonnollinen keskittyminen harmoniseksi kokonaisuudeksi.

FullSizeRender (1)