0-toleranssi vihapuheille näkyi ja kuului

Tuhannet suomalaiset kokoontuivat päivän varoitusajalla ottamaan pesäeroa muukalaisvihamielisyyden ilmaukseen. Kuinka moni joutui järjestämään uudelleen aikataulujaan ja prioriteettejaan, koska ei voinut asiaa hiljaisesti hyväksyä? Varmaankin aika moni. Nämä ihmiset ottivat aktiivisen kannan siihen, millaiseen suuntaan Suomea ja maailmaa halutaan olla rakentamassa. Kokoontuville kansanjoukoille ei ollut yhdentekevää, mitä suustamme ja kynästämme päästämme. Joukkovoima näytti sanovan: kansanedustajamme katso, millaista kansaa edustat! Emme ole enää metsäläisiä vaan olemme nykyaikainen vanhoja tapoja ja asenteita päivittävä kehittynyt maa. Emme kannata ennakkoluulojen ylläpitoa lamankaan aikana, vaikka ne näyttäisivät auttavan kantaväestöä lyhyellä tähtäimellä. Se ei ole oikein eikä pitemmällä tähtäimellä viisasta. Kannatamme yhdenvertaisuutta, vaikka se ei aina ole helppoa. Uskomme moniarvoisuuteen ja avoimuuteen.   Neljä vuotta sitten norjalaiset naapurimmekin pystyivät ottamaan yhdessä kehittyneen kannan yhden ihmisen tuhoisaan ja järjettömään yli seitsemänkymmenen nuoren hengen vievään, vihanilmaukseen. Kansalaiset tulivat yhteen surren ja keskinäistä rakkautta korostaen, vaikka inhimilliset vihan ja koston tunteet ovatkin varmasti olleet vahvasti mukana surussa. Ihminen voi valita minkä kannan tunteisiinsa ottaa, jos arvot ovat kohdallaan. Tämä on kehittyneen kansakunnan merkki. Maailmassa on tarpeeksi vihanpitoa ja sotaa, tuntuivat norjalaiset sanovan monin eri tavoin. Heidän asenoitumisensa ilmaisi vahvasti, että valtaosa ei kannata vihanpitoa. Oikeutettuakaan vihaa ei jatketa, koska otetaan kanta paremman yhteiskunnan puolesta.   On hienoa, että kansalaiset ovat valmiita vihan ja ennakkoluulojen uudelleenarviointiin. Vielä hienompaa on tämän kannan näyttäminen yhdessä. Vaikka meillä ei ole valmiita vastauksia kaikkiin ongelmiin, niin meillä on yhteiset arvot, jotka ohjaavat toimintaamme. Tuhansien mielenilmaukseen kokoontuneen teko kertoi tämän joukon valitsevan mieluummin rakkauden kuin vihan, avoimuuden kuin ennakkoluuloisuuden, ymmärtäväisyyden kuin tuomitsemisen. Ei helppouden takia, vaan sen takia että kannatamme näitä arvoja näkyvästi ja kuuluvasti, jos on tarpeen. Tämä toiminta on oikeaa 0-toleranssia vihapuheiden suhteen.   Olen ylpeä kaikista teistä, jotka olette valmiita puhumisen lisäksi toimimaan paremman maailman puolesta. Meitä on yhä enenevässä määrin ja näkyköön ja kuulukoon tämäkin kanta! Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään ja 0-toleranssi pahan kierrätykselle.